Obchodní podmínky

JAK NAKUPOVAT?

Vyberte si zboží

Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém sloupci vyberte požadovanou kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například typ zboží, které hledáte. Hledání dle parametrů slouží pro hledání podle kombinace parametrů..

Vložte zboží do košíku

Jste-li již rozhodnuti, zvolte v detailním náhledu na zboží VLOŽIT DO KOŠÍKU. Minimální zobrazení košíku vidíte stále v horní části pravého panelu. Na detailní zobrazení se potom dostanete stisknutím tlačítka košík či stisknutím ikonky v pravém horním rohu obrazovky vedle přihlášení. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku mazat a zadávat další požadavky k nákupu.

Přejděte k pokladně

Z košíku pokračujte volbou "DALŠÍ" (případně rovnou pomocí tlačítka "K POKLADNĚ" v pravém panelu u zobrazení košíku) k pokladně. Zde se musíte přihlásit do systému, pokud jste tak dosud neučinili (případně, pokud ještě registraci nemáte, zaregistrovat se do systému). V registraci se vyplní všechny údaje potřebné k realizaci dodávky: Vaše jméno a adresu (popř. sídlo firmy, IČO a DIČ, pokud nakupujete na firmu). Po přihlášení postupujte opět tlačítkem "DALŠÍ" na výběr adresy (registrace umožňuje zadat více adres, pokud máte zadanou pouze jednu, stačí jen zkontrolovat), výběr způsobu dopravy a platby. Stisknete-li POTVRDIT, Vaše objednávka bude zaslána k vyřízení.

Metody platby

V současné době nabízíme platbu předem převodem na účet a dobírkou při převzetí zboží. Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu.

U věcí upravovaných na míru dle požadavků, neakceptujeme platbu na dobírku, musí být uhrazeno převodem na účet.

V případě, že hradíte zboží dobírkou řidiči, prosíme, je-li to možné, o připravení hotovosti v bankovách a mincích v přesné výši.
Pokud je vaše objednávka vyšší hodnoty, prosím počítejte s tím, že můžete být operátorem požádání o částečnou nebo úplnou platbu předem. Toto opatření vychází z našich dlouholetých zkušeností, kdy zákazník rozhodně ocení možnost, že u sebe nemusí mít, v momentě přebírání zásilky, vysokou hotovost. Převod větší finanční částky je pro většinu zákazníků snažší, než její vybrání a ne vždy si to zákazník při objednání uvědomuje. Dovolíme si tedy tuto variantu při ověření objednávky sami navrhnout.

CO SE STANE PO OBJEDNÁVCE?

Potvrzení objednávky

Po obdržení objednávky Vás nejpozději druhý pracovní den kontaktujeme a potvrdíme ji. Je-li zboží skladem, jsme schopni jej dodat do 7 pracovních dnů (ode dne připsání platby na náš účet) až k Vám domů, není-li zboží skladem, vyhrazujeme si právo jej dodat do 21 pracovních dnů.

Přesný termín a podmínky dodávky s Vámi dohodne náš operátor. Pokud by Vám dodácí lhůta nevyhovovala, nebo se zboží již přestalo vyrábět, domluví se s Vámi operátor na dodání alternativního zboží, nebo zrušení Vaší objednávky. Pokud objednáváte více druhů zboží a stane-li se že některé položky z vaší objednávky se již nevyrábí, popř. jsou úplně vyprodány a není znám přesný termín kdy budou doplněny do našeho skladu, zasíláme zboží z vaší objednávky které skladem máme.

Doručili jsme Vám zboží

Běžné rozvozní hodiny jsou ve všední dny mezi 8.00-20.00, přičemž při objednání EMS dopravy navíc dohodnete přibližný čas (rozmezí třech hodin), který Vám nejvíce vyhovuje.

Lhůta pro vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze za zboží vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.

Obchodní podmínky

Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem - vsenasvatby.cz, Michaelou Trinerovou, IČO68318723 - a zákazníkem (kupujícím), která vzniká závazným potrvzením objednávky prodávajícím.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Jestliže zákazník zásilku nepřevezme, dopouští se tím porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva a se kterými souhlasil, budeme na něm vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci - dle §420, §588 Obč.z.

Stanovená částka pak bude uhrazena na náš účet pod stejným VS jako číslo objednávky. Zákazník souhlasí, že v případě neuhrazení mohou být zveřejněny jeho osobní údaje (jména, adresa, dlužná částka) v databázi dlužníků ČR.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

2. ze strany kupujícího

Objednávku můžete telefonicky stornovat do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám.

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( svatební oznámení, , samolepky, svatební oznámení, jmenovky, a jiné tikoviny a dekorace a ozdoby vytvořené dle požadavku spotřebitele), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách VSENASVATBY.CZ v den odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu tohoto internetového obchodu. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.